Import

Jag importerade en röd hona från England

/tootie2.jpg

Rishabha hotathanhotentot (d) TOOTIE

Tyvärr fick hon inga kattungar alls efter sig