Besök av Länsstyrelsen

Idag har jag haft besök av två djurskyddsinspektörer från  Länsstyrelsen i Örebro Län. Anledningen till besöket var att jag gjort en ny ansökan om tillstånd för verksamhet med katter enligt § 16. En ny ansökan behövdes då vi flyttat och verksamheten nu bedrivs i nya  "lokaler"

Det var egentligen inget nytt i den nya ansökan med undantag av "lokalerna". Jag har sökt tillstånd för 5 kullar/år (tanken är 1 kull/katt och år.

Det var två mycket trevliga djurskyddsinspektörer som var här. De gick runt och tittade, ställde frågor och tog en del foton. Tillståndet ska vara klart inom några veckor.

/ls.jpg

Till er som föder upp katter vill jag understryka att det KRÄVS ett tillstånd enligt § 16 om:

  • håller 10 eller fler katter äldre än 12 månader
  • föder upp 3 eller fler kullar per år (två kullar/år får man ha utan tillstånd)
  • upplåter 3 eller fler katter per år
  • säljer katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning
  • säljer katter från 3 eller fler kullar per år från annans uppfödning
  • förvarar eller utfodrar 4 eller fler katter (tex kattpensionat eller katthem)
  • yrkesmässigt upplåter, föder upp, säljer, förvarar eller utfodrar katter

Vad kan hända om man bryter mot detta? Då kan kontrollmyndigheterna, dvs länsstyrelsernas djurskyddsinspektörer eller polis besluta om föreläggande och förbud. LS kan fatta beslut om omhändertagande av djur samt förbud om att hålla och sköta djur. Om du med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot djurskyddsreglerna kan du dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Ansvaret för att ha nödvändiga tillstånd ligger alltid på verksamhetsutövaren. Den som inte sökt tillstånd (när det krävs) bryter mot djurskyddslagen och riskerar att bli åtalsanmäld.

Här kan du läsa mer om tillstånd enligt § 16 Djurskyddslagen

Man är naturligtvis skyldig att följa de djurskyddsregler som finns och detta gäller alla katter/kattägare! Visste du att:

  • friska katter SKA ha tillsyn minst två ggr/dygn. Sjuka, unga eller skadade djur ska ha tiisyn oftare
  • katter får inte hållas bundna varken inom- eller utomhus. Koppelpromenader är tillåtet
  • katter får INTE hållas i bur utom vid särskilda tillfällen som tex utställningar och i samband med transport.

Här kan du läsa mer om våra Djurskyddsbestämmelser

Vill du bli informerad om senaste nytt med ett Nyhetsbrev?

 blogglista.se

Klicka gärna på "Blogglista-knappen" så hamnar vår sida högre upp ;-)

26 Jul 2017

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)