Indra finns inte längre

Vi har förlorat Indra, det är vår tredje katt vi förlorar på mindre än ett år. Jag orkar inte skriva mer nu men återkommer när jag orkar. Vi är så ledsna och har så svårt att förstå

10 okt 2015