Provsvar på blodgrupp

I måndags topsade jag bägge tjejerna för att kolla deras blodgrupp. I dag kom provsvaren - både Åfelia & Ådith har blodgrupp A/a

Varför ska man blodgruppera? 

Katter har olika blodgrupper A, B och AB. Den vanligaste blodgruppen är A, som är dominant och finns hos alla raser.

Blodgrupp B är relativt vanlig hos vissa raser som t.ex. American Curl , Devon Rex och Cornich Rex ca 30%, Brittisk korthår ca 41%, Turkisk Van ca 20% och birmor ca 12%

AB är en sällsynt blodgrupp men den förekommer hos Ragdoll, Europe, Turkisk Angora och Siberisk katt (Går inte att testa med DNA)

Det kan uppstå problem om man parar sin hona med blodgrupp B med en hane som har blodgrupp A. Detta kallas felin neontal isoeytrolys.

Kattungarna blir förgiftade av modersmjölken, eftersom de har en annan blodgrupp än sin mor. När de diar modersmjölken få de antikroppar mot sina egna röda blodgrupper. Antikropparna bryter ned kattungarnas röda blodkroppar, vilket ofta leder till gulsot, brun i urin, hastig dödsfall utan någon visibel orsak – eller kattungarna tynar bort av trötthet och ovilja att dia – eller kan få nekros (kallbrand) i svanstippen.

Om din hona har blodgrupp A och hon paras med en hane som har blodgrupp B, eller med en hane som har blodgrupp A, uppstår inga problem alls. Om båda föräldrar har blodgrupp B så får alla kattungarna blodgrupp B och då kan ingen neontal isoerytrolys förekomma. Nedärvning av blodgrupp B är recessiv. Problem uppstår alltså bara om mor är B och far är A för då dör ofta ungarna eftersom de blir förgiftade av modermjölken.

SJV (Jordbruksverket) anser att det bryter mot vår lagstiftning att para en B-hona med en A-hane. 

Det enklaste sättet att blodgruppera sin katt är att svabba den själv hemma. Du kan använda vanliga topz eller beställa ett provtagningskit från labbet.

Jag skickar mina prover till Langford

 

Nedärvingscheman för blodgrupp A och B. Varje katt har två alleler som kan nedärvas till avkomman. Varje kattunge får en allel från modern och en från fadern. Endast avkommor som har b-allelen i dubbel uppsättning har blodgrupp B, medan alla som har en eller två A-alleler har blodgrupp A. De avkommor som riskerar att drabbas av neonatal isoerytrolys är de som har har blodgrupp A när modern har blodgrupp B.

 

 

A

A

A

AA

AA

A

AA

AA

 

 

A

A

A

AA

AA

b

Ab

Ab

 

 

A

b

A

AA

Ab

b

Ab

bb

 

 

A

A

b

Ab

Ab

b

Ab

Ab

 

 

A

b

b

Ab

bb

b

Ab

bb

 

 

b

b

b

bb

bb

b

bb

bb

 

 

 

/afelia.jpg

/adith.jpg

 

Vill du bli informerad om senaste nytt med ett Nyhetsbrev?

 blogglista.se

Klicka gärna på "Blogglista-knappen" så hamnar vår sida högre upp ;-)

12 Apr 2018

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)