Topsa kattungar

I dag har min vän Agneta varit här och hjälpt mig att topsa kattungarna. Att topsa är ett smidigt sätt att ta reda på vilken blodgrupp kattungarna har. Det jag främst vill veta är om någon av dem har B-blod. Eftersom mamma Chanel är bärare (hon har blodgrupp A/b) och jag inte vet om pappa Freddie är det (han har blodgrupp A) så vill jag testa. Om Freddie är bärare så är det ca 25% risk att en av kattungarna har B-blod. Det gick fint att topsa alla fyra.

Varför ska man veta vilken blodgrupp katten har? Om katten ska användas i avel är det bra att veta. En katthona med blodgrupp B kan/får inte paras med en hankatt med blodgrupp A. Detta kallas "Blodgruppsparning" Det uppstår problem om man parar sin hona med blodgrupp B med en hane som har blodgrupp A. Detta kallas "felin neonatal isoerytrolys" Kattungarna blir förgiftade av modersmjölken, eftersom de har en annan blodgrupp än sin mor. När de diar modersmjölken får de antikroppar mot sina egna röda blodgrupper. Antikropparna bryter ned kattungarnas röda blodkroppar, vilket ofta leder till gulsot, brun urin, hastig dödsfall utan någon visibel orsak – eller kattungarna tynar bort av trötthet och ovilja att dia – eller kan få nekros (kallbrand) i svanstippen. En hona med blodgrupp B kan utan problem paras med en hane med sam,m,a blodgrupp.
Jordbruksverket meddelade - den 24 mars 2015 - vid mötet med SVERAKs reprebentanter att från och med den 24 mars 2016 stängs möjligheten att utan särskilda skäl söka dispens för parning mellan hona med blodgrupp B och hane med blodgrupp A. 

/langford.jpg

Vill du bli informerad om senaste nytt med ett Nyhetsbrev?

 blogglista.se

Klicka gärna på "Blogglista-knappen" så hamnar vår sida högre upp ;-)

17 Aug 2016

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)